Bøsøre Vandværk amba

Bøsøre Vandværk amba

CVR-nr: 32926150

Bank: Reg: 5960  Ktnr: 8035263

Medlem af Danske Vandværker, danske vandforsyningers brancheorganisation. 


Email: bosore.vand@gmail.com

https://bøsørevand.dk/

Postadresse:

c/o Formanden

Anders Skriver

Åhusene 9

5871 Frørup


Drift

Forsyning Knud Erik Nielsen 62 25 12 81 revsoere.smedie@mail.tele.dk
Regnskab Astrid Fogh 40 60 94 96 kontakt@am-regnskab.dk

 


Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag d. 27. maj 2021, kl. 19.00.
Sted: First Camp Bøsøre Strand, Eventyrkroen

 

Interesserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

https://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies